Konferencja “Zielone priorytety polskiej Prezydencji w praktyce”

Fundacja Aeris Futuro zaprasza do udziału w konferencji “Zielone priorytety polskiej Prezydencji w praktyce”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2011 w Ojcowie k. Krakowa.

Celem spotkania jest prezentacja środowiskowych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE oraz dyskusja na temat stanu ich realizacji. Udział w konferencji to także doskonała okazja do nawiązania cennych kontaktów, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy NGOsów z administracją publiczną oraz światem nauki. Chcemy także zachęcić do dyskusji na temat wizerunku i roli pozarządowych organizacji ekologicznych w budowaniu społeczeństwa świadomego i wrażliwego ekologicznie.

W spotkaniu udział weźmie udział około 60 osób, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz wolontariuszy instytucji polskiej prezydencji. Spotkanie będzie mieć formę dwudniowej konferencji, zwieńczonej warsztatem terenowym z udziałem przedstawicieli Ojcowskiego Parku Narodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego najpóźniej do dnia 16 września 2011.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest w zgodzie z wytycznymi Zielonego Standardu.

Partnerem projektu jest Polska Zielona Sieć.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.


Drukuj Drukuj