Edukacja globalna – konkurs na szkolny projekt edukacyjny

logoOśrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie na szkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji globalnej.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie edukacji globalnej w szkole zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego w podejmowaniu działań i realizowaniu projektów w obszarze edukacji globalnej.

Konkurs adresowany jest do zespół autorskich z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 października 2011 roku (decyduje data wpływu do siedziby organizatora) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznychi Obywatelskich Al. Ujazdowskie 28 00 – 478 Warszawa z dopiskiem:–„Edukacja globalna” – konkurs.

Więcej informacji, w tym regulamin, znajdziecie na stronie konkursu.


Drukuj Drukuj