Ogólnopolski konkurs dla lokalnych samorządów – “Gmina z klimatem”

logoFundacja EkoRozwoju wspólnie z Ministerstwem Środowiska ma przyjemność zaprosić lokalne samorządy do udziału w ogólnopolskim konkursie “Gmina z klimatem”, którego celem jest promowanie proekologicznych działań związanych z ochroną klimatu i racjonalnym użyciem energii.

W konkursie uczestniczyć mogą lokalne samorządy (gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie) prowadzące działania dla efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony klimatu.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ i przesłanie jej do dnia 10.09.2011 na adres:

Fundacja EkoRozwoju 50-134 Wrocław ul. Białoskórnicza 26 faksem na nr: 71/3445948 lub e-mailem: klimat@fer.org.pl Ze względów środowiskowych preferujemy zgłoszenia nadesłane drogą mejlową.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Przeczytaj Regulamin Konkursu

Nagrodzone gminy otrzymają tytuł „Gmina z Klimatem” – Tytuł zostanie przyznany w roku 2011 siedmiu gminom. Przyznana zostanie 1 główna nagroda „Gmina z klimatem” oraz 6 wyróżnień (przewidujemy po 3 dla gmin wiejskich i miejskich).

W nagrodzonych gminach Fundacja EkoRozwoju, we współpracy z samorządami, zorganizuje Festiwale “Energicznie dla Klimatu” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprócz tytułu „Gmina z Klimatem” oraz nagrody – w formie ekofestiwali dla mieszkańców, gmina zostanie zaproszona do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej prezentującej działalność dla klimatu i energii przedsięwzięcie, która przedstawiona będzie na prezentowanej na największych dworcach kolejowych ogólnopolskiej wystawie „Gmina z Klimatem” i na konferencjach prasowych.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn.: „Klimatyczna Energia – ogólnopolska kampania promująca racjonalne gospodarowanie energią” finansowanego ze środków NFOŚiGW


Drukuj Drukuj