Konkurs „Liderzy Natury” oraz “Samorząd Przyjazny Naturze”

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Liderzy Natury”.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych i powiatowych oraz osób prowadzących działania na obszarach przyrodniczo cennych (w tym ostoi Natura 2000) będących inspiratorami lub bezpośrednimi realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno – ekonomicznym społeczności lokalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I – „Liderzy Natury” – konkurs skierowany jest do osób prowadzących działania na obszarach „naturowych”, będących twórcami lub bezpośrednimi realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno – ekonomicznym lokalnych społeczności. Adresatami konkursu mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Parków Krajobrazowych i Narodowych.
  • Kategoria II – „Samorząd przyjazny Naturze” – konkurs skierowany do gmin wiejskich i miejsko- wiejskich z terenu całego kraju. Mogą w nim wziąć udział jednostki, realizujące ciekawe, praktyczne przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym w oparciu o walory przyrodnicze obszarów „Natura 2000”, np. działania promocyjne, wsparcie zielonych usług i produktów, włączenie obszarów “naturowych” do planów i programów rozwoju lokalnego. Na konkurs należy przesłać prace zawierające opis działań realizowanych przez jednostki lokalnych liderów oraz samorządu terytorialnego wraz ze zdjęciami.

Zwycięzcy z poszczególnych kategorii otrzymają tytuł „Lider Natury” lub „Samorząd Przyjazny Naturze”. Laureaci zostaną ponadto zaproszeni do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a ich osiągnięcia zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie „Ludzie dla Natury”, która zorganizowana będzie na dworcach kolejowych dużych miast w Polsce. Dla laureatów przewidziano również nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2011r.

Przeczytaj Regulamin konkursu “Liderzy Natury” oraz Regulamin konkursu „Samorząd przyjazny Naturze” i wypełnij i prześlij Kartę zgłoszeniową do konkursu.

Prace w wersji papierowej należy wysyłać na adres Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Aleja Orła Białego 2, 59 – 220 Legnica (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: woznicka@zielonaakcja.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się we wrześniu br. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.zielonaakcja.pl, www.liderzy.natura2000.pl, gdzie znajdą państwo także więcej informacji o konkursie, oraz w prasie.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Joanna Woźnicka, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” tel. 076 723 81 01 wew. 24 e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego.


Drukuj Drukuj