“Media z klimatem” – weź udział w konkursie dla dziennikarzy!

konkurs

Koalicja Klimatyczna, reprezentowana przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki ogłasza konkurs dla dziennikarzy pt. “Media z klimatem”.

Podstawowym celem konkursu jest promocja tematyki zmian klimatycznych w mediach, a w konsekwencji:

  • uświadamianie społeczeństwu i polskim władzom wagi problemu zmian klimatu i konieczności podjęcia zdecydowanych działań w celu jego ochrony;
  • promowanie wzorców postępowania sprzyjających ochronie klimatu (w życiu codziennym i działalności gospodarczej);
  • wskazywanie potrzeb adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

Materiały mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty, osobiście lub drogą mailową na adres: m.szymanek@koalicjaklimatyczna.org pkeom.org@gmail.com W przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. W przypadku zgłoszeń za pośrednictwem e-maili, decyduje data wpłynięcia maila.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 17 października 2011.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne!

Aby wziąć udział w konkursie, zapoznaj się z Regulaminem konkursu oraz wypełnij i prześlij Kartę zgłoszeniową.


Drukuj Drukuj