64 Konferencja NZ dla organizacji pozarządowych (NGO)

konferencja

W dniach 3-5 września 2011 r. w Bonn odbędzie się konferencja dla organizacji pozarządowych pod hasłem „Zrównoważone społeczeństwa, sprawnie działający obywatele” (“Sustainable Societies; Responsive Citizens”). Organizatorami konferencji są: Departament Informacji Publicznej ONZ(UN/DPI), rząd Niemiec, miasto Bonn i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych.

Konferencja ma na celu omówienie skutecznych sposobów umożliwiających obywatelom budowę zrównoważonych społeczności. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze zrównoważonym środowiskiem, ekologią, ‘zieloną’ produkcją i handlem, przejrzystym rządzeniem oraz działalnością oddolną obywateli.

Zapoznaj się z PROGRAMEM KONFERENCJI.

Konferencja NGO/DPI ma szansę stać się jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Spotkanie organizacji pozarządowych odbywa się bowiem na rok przed 20. rocznicą Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska Naturalnego i Rozwoju w Rio de Janeiro, zwaną także Szczytem Ziemi. Podczas konferencji Rio+20 zostaną omówione takie tematy jak zrównoważony rozwój, wykorzenienie ubóstwa oraz wywiązywanie się państw ze złożonych obietnic i podjętych zobowiązań. Celem spotkania w Bonn jest umożliwienie społeczeństwu obywatelskiemu podjęcie dyskusji nad najważniejszymi problemami świata oraz przekazanie ustaleń społeczności międzynarodowej uczestnikom konferencji Rio+20.

Konferencja w Bonn umożliwi także nawiązanie kontaktów i budowę sieci networkingowych ułatwiających współpracę organizacjom pozarządowym. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, inicjatyw oddolnych, systemu ONZ, państw-członkowskich ONZ, mediów, środowiska akademickiego, biznesu, itp.

Podczas konferencji NGO/DPI uczestnicy podzielą się swoim doświadczeniem i przedsięwzięciami, wymienią spostrzeżenia dotyczące działań związanych z budową zrównoważonego społeczeństwa i tworzenia partnerstw na rzecz ‘zielonej ekonomii’. Wezmą również udział w dyskusjach panelowych, interaktywnych dialogach i warsztatach.

Celem konferencji NGO/DPI jest zwiększenie liczby organizacji pozarządowych stowarzyszonych z Departamentem Informacji Publicznej ONZ, pochodzących ze Środkowej i Wschodniej Europy. Bonn jest siedzibą kilku przedstawicielstw ONZ, 150 organizacji pozarządowych związanych z ONZ i działających w takich dziedzinach jak rozwój, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa, pokój i rozwiązywanie konfliktów. Bonn jest doskonałym miejscem do organizacji konferencji międzynarodowych poświęconych globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie 64th Annual UN DPI Nongovernmental Organisations Conference http://www.un.org/wcm/content/site/ngoconference/pid/16700

Więcej informacji udzielają:

  • dlabohai@un.org

Sub-Committee E-mail Addresses:

  • Youth Sub-Committee: unconferenceyouth@gmail.com
  • Workshops Sub-Committee: unworkshop2011@aol.com
  • Group of Experts: speakernominations2011@yahoo.com
  • Exhibits Sub-Committee: exhibitions2011@aol.com

Drukuj Drukuj