Zmieńmy zasady gry! Z okazji Dnia Dziecka włącz się w działania na rzecz obrony praw pracowników chińskich fabryk zabawek.

Przy produkcji zabawek i gier, które kupujemy na Dzień Dziecka, łamane są prawa człowieka i prawa pracownicze. Spot kampanii „Kupuj odpowiedzialnie zabawki” przypomina, że konsumenci nie mogą godzić się na złe warunki pracy w fabrykach zabawek.

Większość popularnych zabawek i gier znanych marek produkowana jest w Chinach, gdzie nagminnie łamane są prawa pracowników fabryk. Największe problemy to bardzo długie godziny pracy, bardzo niskie płace oraz represje w przypadku, gdy pracownicy zrzeszają się aby bronić swoich praw. Najnowszy raport organizacji China Labor Watch wskazuje na pracę od 8.00 do 22.00, również w soboty i niedziele za wynagrodzenie równowartości ok. 470 złotych miesięcznie (1100 juanów). Reprezentanci pracowników i pracownicy biorący udział w strajkach są zwalniani z pracy.

Kampania “Kupuj odpowiedzialnie zabawki” Polskiej Zielonej Sieci po raz kolejny nagłaśnia powyższe problemy, tym razem za pomocą spotu filmowego. Spot zwraca uwagę konsumentów na niesprawiedliwe zasady rządzące branżą zabawkarską – zysk markowych firm osiągany jest kosztem pracowników fabryk.

Justyna Szambelan, koordynarorka kampanii mówi:

Aby firmy zabawkarskie zaangażowały się w poprawę sytuacji konieczna jest presja konsumentów. Konsumentom potrzebna jest większa świadomość na temat tego, co dzieje się w chińskich fabrykach, a nasza kampania ma dostarczać takich informacji oraz narzędzi do wywierania presji na producentów zabawek. Konsumenci powinni także wiedzieć, z czym dla nich wiąże się „zmiana zasad gry” i na to pytanie także staramy się odpowiadać.

Świadomi konsumenci mogą brać udział w akcjach pisania listów do producentów zabawek oraz petycjach do instytucji branży zabawkarskiej – ostatnia petycja kampanii została podpisana przez 13000 osób z całej Europy. Aby włączyć się do działania trzeba zarejestrować swój adres e-mail na stronie www.ekonsument.pl, na której publikowane są również raporty z fabryk i wiadomości dotyczące działań kampanii.


Drukuj Drukuj