Jak włączyć się w działania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

Czeskie Forum Współpracy Rozwojowej – FoRS opublikowało raport, będący wynikiem warsztatów zorganizowanych przy współpracy polskich i węgierskich organizacji pozarządowych, a przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych. Dokument pt. “Jak włączyć się w działania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? Rekomendacje dla polskich i węgierskich platform narodowych w obszarze pomocy rozwojowej” stanowi podsumowanie głównych rekomendacji i wniosków, jakie sformułowano podczas spotkań i dyskusji.

“Z perspektywy pojedynczych organizacji pozarządowych zaangażowanie się w Prezydencję może zaowocować zdobyciem nowych kontaktów w środowiskach administracji publicznej (rząd, instytucje Unii Europejskiej, eksperci przybywający do państwa, które przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej) i zawiązaniem nowych partnerstw, sieci i sojuszy (ActionAid, Oxfam, CAN, sieci tematyczne: CONCORD, Eurodad, Eurostep czy Tax Justice Network). Ponadto może się przyczynić do poznania nowych metod pracy (na przykład uzyskanie informacji o sposobach działania innych organizacji pozarządowych i administracji rządowych państw członkowskich oraz nowej wiedzy na temat istoty i treści polityki unijnej) i do zdobycia nowej wiedzy dotyczącej procesu podejmowania decyzji. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do osiągnięcia lepszej widoczności działań organizacji pozarządowych (dla instytucji unijnych, rządu, sieci czy partnerstw), a co za tym idzie – do uzyskania większych środków finansowych. Krótko mówiąc, organizacje pozarządowe mogą więcej zyskać niż stracić. Oczekiwania wobec potencjalnej możliwości oddziaływania powinny być jednak umiarkowane. Prezydencja oznacza przede wszystkim szansę na lepsze zrozumienie polityk na poziomie Unii Europejskiej i globalnym oraz większe zaangażowanie się w ich realizację, zapewnia możliwość zdobycia dodatkowych środków na projekty, prowadzi także do wzrostu świadomości i budowy partnerstw, które będą trwały po zakończeniu Prezydencji.”

Zachęcamy do lektury! Pełny tekst raportu znajduje się tutaj.


Drukuj Drukuj