CZYTAJ, OGLĄDAJ, GRAJ – DZIAŁAJ DLA KLIMATU I PRZECIW UBÓSTWU

Polska Zielona Sieć prezentuje pierwszą w Polsce szczegółową publikację na temat wpływu zmian klimatu na kraje rozwijające się. Uzupełnieniem tekstu są narzędzia internetowe w postaci mapy myśli oraz gry komputerowej Neo Nawyki pomagające zrozumieć jakiego rodzaju zależności łączą działania państw uprzemysłowionych oraz indywidualne decyzje ich mieszkańców z pogłębiającym się ubóstwem krajów Globalnego Południa.

Broszura „Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu”, która została opublikowana we współpracy z organizacją Oxfam Deutchland oraz niemiecką Fundacją Heinricha Boella, w sposób kompleksowy opisuje dlaczego globalne ocieplenie już dziś jest przyczyną cierpienia milionów ludzi na całym świecie i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia czterech miliardów mieszkańców, głównie kontynentu afrykańskiego, Azji Południowej oraz krajów wyspiarskich.

Przez dramatyczne w skutkach zmiany klimatu, z trudem osiągnięty postęp w walce ze światowym ubóstwem może zostać zaprzepaszczony – mówi Aleksandra Antonowicz, koordynatorka kampanii „Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu” prowadzonej jednocześnie w Polsce, Niemczech i Francji. Większa liczba zachorowań na tropikalne choroby, intensywniejsze katastrofy naturalne, głód, brak dostępu do wody pitnej, migracje, konflikty o kurczące się zasoby to rzeczywistość, z jaką mierzą się przede wszystkim kraje Globalnego Południa, które z powodu położenia geograficznego są bardziej narażone. W skali globu co roku w klęskach żywiołowych ginie około 60 000 ludzi, ponad 90% z nich to mieszkańcy krajów najuboższych.

Zmiany klimatu zagrażają nie tylko środowisku, ale również pokojowi oraz bezpieczeństwu na świecie. To, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym największym wyzwaniem XXI wieku zależy zarówno od podjęcia wysiłku stworzenia ambitnej polityki klimatycznej i energetycznej, jak i od tego, czy my sami potrafimy się zmienić. Jeśli wciąż będziemy konsumować energię w takim tempie i w tak nieefektywny sposób, jak dotychczas, do 2030 roku będziemy potrzebować jej o 50% więcej. Stworzona przez nas mapa myśli w kilka minut w sposób obrazowy pokazuje, czym powodowane jest globalne ocieplenie oraz jakie są jego daleko idące skutki. Gra komputerowa uczy już najmłodszych, jak możemy oszczędzać energię po to, by zarówno nam jak i innym żyło się lepiej.

Strona internetowa kampanii: www.dlaklimatu.pl Broszura w wersji pdf na stronie: http://dlaklimatu.pl/Publikacja-Dla-klimatu-przeciw,265 Mapa myśli: http://dlaklimatu.pl/mapa Gra komputerowa: http://dlaklimatu.pl/Gra-NEONAWYKI-czyli-URATUJ-SWIAT

Kontakt:

Aleksandra Antonowicz, 091 880 38 72 / 0 601 32 52 42, ola@globalnepoludnie.pl Katarzyna Zegadło: 091 880 38 72 / 0 697 185 614, kasia@globalnepoludnie.pl

Patronami medialnymi kampanii są Radio TOK FM oraz Magazyn E!stilo.

Polska Zielona Sieć prowadzi kampanię Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu finansowaną ze środków Komisji Europejskiej.


Drukuj Drukuj