Drugie życie produktu

Do 15 kwietnia 2011r. organizatorzy czekają na zgłoszenia do konkursu Young Talents Committed i zapraszają do tworzenia plakatów reklamowych i spotów pt. Drugie życie produktu. Celem reklamy ma być przekonanie odbiorców do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

YTC skierowany jest do tych, którzy czują, że reklama to nie tylko narzędzie zwiększające konsumpcję, ale również środek do zmiany świata na lepszy. Organizatorzy zapraszają zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów, osoby indywidualne, firmy i instytucje do przedstawiania swoich pomysłów kreatywnych na społeczny spot filmowy i plakat pt. Drugie życie produktu.

Drugie życie produktu to inne spojrzenie na produkt – proces tworzenia, proces produkcji, fair trade, recycling, ponowne przetworzenie. Celem projektu powinno być zwrócenie uwagi na istotę odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

Założenia formalne: • film (30 sekund) lub plakat A4 (w formacie JPG lub PDF) • krótki opis insightu (2-3 zdania, z czego wynika pomysł i jakiego problemu dotyczy) oraz opis idei kreatywnej (2-3 zdania) • technika dowolna – zarówno filmu, jak i plakatu • grupa docelowa, do której ma być skierowana reklama – młodzi ludzie w wieku 16-35 korzystający z Internetu. Inspiracją mogą stać się reklamy zamieszczone na stronie kampaniespoleczne.pl oraz znajdujące się w serwisie prezentacje specjalistów z dziedziny reklamy i projektowania graficznego. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na stronie kampaniespoleczne.pl/konkurs/konkurs_ytc

Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną zaprezentowane podczas Gali Konkursu na Kampanię Społeczną Roku – na początku czerwca 2011.

Organizatorzy: Fundacja Komunikacji Społecznej kampaniespoleczne.pl Partner strategiczny konkursu YTC: Timberland. Partnerzy: SAR, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, CCIFP, RN Film Production, Centrum Łowicka. Patroni medialni: Activist, students.pl, designteka.pl

Więcej informacji: kampaniespoleczne.pl/konkurs Fundacja Komunikacji Społecznej Zuzanna Szabrańska tel.22/ 823 60 93 z.szabranska@marketingspoleczny.pl


Drukuj Drukuj