Polityka regionalna UE w zakresie trwałego wzrostu do 2020 roku

Komisja Europejska wydała komunikat określający rolę polityki regionalnej UE we wspieraniu realizacji strategii „Europa 2020”, a w szczególności ostatnio przyjętej inicjatywy przewodniej pod hasłem „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Dokument zawiera wskazówki dla państw członkowskich odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami regionalnymi dotyczące najlepszych sposobów wykorzystania inwestycji wspólnotowych w celu osiągnięcia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, odpornej na zmianę klimatu i konkurencyjnej gospodarki.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Komisji Europejskiej, a także w naszym serwisie ekoprojekty.pl


Drukuj Drukuj