Nowy budżet UE – wizja Komisji Europejskiej

19 października opublikowany został długo oczekiwany Komunikat KE podsumowujący proces przeglądu budżetu Unii Europejskiej. Dokument ten miał ukazać się już w 2008 lub 2009, a do powstałego opóźnienia przyczyniła się przedłużająca ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego, wejście w życie nowej strategii Europe 2020 i powołanie Komisji w nowym składzie. Część przeglądu stanowiły konsultacje społeczne, które Komisja prowadziła za pośrednictwem Internetu do czerwca 2008.

Na komunikat czekano z niecierpliwością nie tyle po to, żeby poznać refleksje Komisji dotyczące wdrażania budżetu w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013), ale przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy oficjalny dokument rzucający światło na kierunek myślenia Komisji o przyszłym budżecie. Już teraz wiadomo, że debata, której uczestnikami będzie KE, Parlament Europejski i reprezentowane przez Radę rządy krajów członkowskich będzie trudna. Zadłużenie i cięcia budżetowe dotykają większości krajów UE, dlatego będą one walczyć o jak najwięcej unijnych pieniędzy dla siebie, jednocześnie przeciwstawiając się zwiększeniu swojej składki do wspólnej kasy.

Więcej na http://ekoprojekty.pl


Drukuj Drukuj