FWIE zaprasza na szkolenia dla nauczycieli nt. żywiołów.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenia prezentujące pakiet edukacyjny pn. “Żywioły”.

Odbędą się one w IV kwartale 2010 w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców świetlic, pracowników edukacyjnych, wychowawców socjoterapeutycznych itp.

Wszystkie treści pakietu edukacyjnego oraz umiejętności są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz kształcą umiejętności kluczowe.

Pakiet ma formę zbioru scenariuszy zajęć – po 6 dla przedszkola i klas I – III oraz klas IV – VI. Każdy scenariusz został wzbogacony o karty pracy do wykorzystania podczas lekcji, jako zadanie domowe lub samodzielne pomoce dydaktyczne. Scenariusze są poprzedzone tekstami przewodnimi – opowiadaniami, wierszami – nie tylko w formie drukowanej, ale również w postaci słuchowiska i pokazu fotografii i zdjęć. Całość uzupełnia piętnaście dodatkowych kart pracy (malowanki, rebusy, krzyżówki, zadania matematyczne) oraz dwadzieścia kolorowych plansz tematycznie związanych z poszczególnymi scenariuszami lekcji. Atrakcyjnym dopełnieniem pakietu są gra planszowa oraz puzzle. Kolejne scenariusze zajęć zostały tak skonstruowane, aby dać nauczycielowi swobodę realizacji – mogą być wdrażane w całości lub w interesujących nauczyciela fragmentach. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia, iż większość scenariuszy jest przeznaczona do realizacji na więcej niż jednej jednostce lekcyjnej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2010, na adres mailowy edukacja@fwie.eco.pl lub telefonicznie:0126315731.

Więcej na stronie FWIE.


Drukuj Drukuj