Akademia 3R ogłasza nabór nauczycieli na szkolenia

3 R - reduce reuse recycleCzy niepokoi Państwa konsumpcyjny styl życia dzieci i młodzieży szkolnej? Czy szukają Państwo rozwiązania na rosnącą górę odpadów produkowanych przez społeczność szkolną? Proponujemy rozwiązanie, które przetestowaliśmy w 180 klasach szkół podstawowych i gimnazjalnych w 10 województwach. W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowany został projekt “Akademia 3R – pilotażowy program edukacyjny na rzecz kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych wśród młodzieży”. W ciągu roku szkolnego uczniowie i nauczyciele wraz z całą społecznością szkolną zostali zaktywizowani do podjęcia lokalnych działań promujących zasadę 3R: Reduce – Reuse – Recycle (Ograniczajmy – Używajmy ponownie – Odzyskujmy). Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć ma przyjemność zaprosić nauczycieli z całej Polski na szkolenia w ramach projektu “Akademia 3R”. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem wynikami naszej całorocznej pracy na etapie pilotażu tego projektu, który okazał się być sukcesem. Położenie akcentu na 2 pierwsze pojęcia zasady 3R – Reduce (ograniczaj) oraz Reuse (Używaj ponownie) przyczyniły się do zmian w konsumpcyjnym podejściu do życia uczniów i pomogły lepiej zrozumieć celowość podejmowanych działań na rzecz ograniczania powstawania odpadów. Młodzież już teraz wie, że ich wybory konsumenckie warunkują nasz ślad ekologiczny bo od naszych codziennych wyborów zależy stan naszego środowiska.

Naszą propozycją jest bezpłatne szkolenie, podczas którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób można aktywizować młodzież poprzez bardzo proste, ale atrakcyjne działania. Na szkoleniu zostaną rozdane bezpłatne pakiety edukacyjne, z których korzystali nauczyciele podczas pilotażu projektu. Zaprezentujemy scenariusze lekcji, ćwiczenia aktywizujące oraz pomysły na działania, które okazały się być najbardziej interesujące dla młodzieży szkolnej i zachęcały do podjęcia własnych działań, realizacji pomysłów związanych z ograniczaniem nadmiernej konsumpcji.

Szkolenia będą przygotowane przez organizacje członkowskie ZS Polskiej Zielonej Sieci w następujących miastach:

województwo dolnośląskie – Fundacja EkoRozwoju: 19.10 Jelcz – Laskowice, Gimnazjum nr 1 w Jelczu-Laskowicach, godz.10:00 20.10 Wrocław, ZSP nr 1 we Wrocławiu, godz. 14:00 22.10 Wałbrzych, SP nr 115 w Wałbrzychu godz. 10:00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Magdalena Głogowska, tel. 605558995, mag.glogowska@gmail.com

województwo kujawsko-pomorskie – Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne “Tilia”: 13.10 Bydgoszcz, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Gdańska 173-175, godz. 15.00, 20.10 Włocławek, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4, godz. 15.00, 27.10 Toruń, Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, godz. 15.00, osoba odpowiedzialna za szkolenia: Iwona Kurto, tel. 056 6576085, tilia@tilia.org.pl

województwo lubelskie – Towarzystwo na rzecz Natury i Człowieka: 14.10 Chełm, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, godz.15:00 19.10 Lublin, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, godz.15:00 22.10 Zamość Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, godz. 15:00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Kalina Łapińska, tel. 792211674, kalina.lapinska@gmail.com

województwo łódzkie – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”: 12.10 Łódź, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, ul. Zielona 27 (we współpracy z ŁCDNiKP) 21.10 Sieradz, Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Portowa 2 28.10 Piotrków Tryb., Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, godz. 14:00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Gosia Świderek, 042 6320311, gosia@zrodla.org, fax: 042 2911450

województwo małopolskie –Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych: 29.09 Kraków, Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3a, godz. 14:30 20.10 Kraków, Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3a, godz. 14:30 27.10 Kraków, Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3a, godz. 14:30 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Andrzej Mitura, 605249939, a_mitura@op.pl, fax: 012 422 21 47

województwo mazowieckie – Społeczny Instytut Ekologiczny: 20.10 Warszawa, Społeczny Instytut Ekologiczny, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, godz. 15:30 25.10 Warszawa, Społeczny Instytut Ekologiczny, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, godz. 15:30 26.10 Warszawa, Społeczny Instytut Ekologiczny, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, godz. 15:30 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Zuzanna Goławska, 93058966, gzuzanag@gmail.com,

województwo podlaskie – Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group: 4.10 Hajnówka, Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Piłsudskiego 6, godz. 15:00 11.10 Bielsk Podlaski, Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Wojska Polskiego 17, godz. 15:00 18.10 Białystok, Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Złota 4, godz. 15.30 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Bogusława Laskowska, 693832525, blaskowska@gmail.com, fax: 085 7421130

województwo pomorskie – Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group: 26.10 Gdańsk, Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. J. Hallera 14, godz. 15.00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Bogusława Laskowska, 693832525, blaskowska@gmail.com, fax: 085 7421130

województwo śląskie – Klub Gaja: 21.10 Wilkowice, Ośrodek Klubu Gaja, ul. Parkowa 10, godz. 15:00, 26.10 Sosnowiec, Gimnazjum nr 16, ul. Legionów 21, godz. 15:00, 28.10 Gliwice, Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Elsnera 25, godz. 16:00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Jarek Kasprzyk, klubgaja@klubgaja.pl, tel/fax: 033 8123694

województwo wielkopolskie – Fundacja Biblioteka Ekologiczna: 6.10 Poznań, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, godz. 10:00 13.10 Poznań, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, godz. 10:00 20.10 Poznań, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, godz. 10:00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Anna Fabisz-Kijowska, rceebepz@free.ngo.pl, 061 852 41 39, fax: 061 8-528-276

województwo zachodniopomorskie – Federacja Zielonych GAJA: 12.10 Szczecin, siedziba Federacji Zielonych GAJA, ul. 5 Lipca 45 godz. 17:00 20.10 Szczecin, siedziba Federacji Zielonych GAJA, ul. 5 Lipca 45 godz.17:00 29.10 Szczecinek, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Krakowska 1, godz. 15:00 osoba odpowiedzialna za szkolenia: Justyna Waszewska, 504592778, just.waszewska@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji udzielają: Małgorzata Małochleb, g.malochleb@zielonasiec.pl Magdalena Noszczyk, magda@zielonasiec.pl


Drukuj Drukuj