Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 to zbiór zadań w zakresie realizacji nowych ciągów autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych, jak również w zakresie przebudów i wzmocnień na sieci dróg istniejących.

Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Szczegółowy harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco: 14.09.2010 r. – Wrocław, Kraków, 15.09.2010 r. Poznań, Sandomierz, 17.09.2010 r. Słupsk, Łódź, 21.09.2010 r. Toruń, Biała Podlaska, 23.09.2010 r. Warszawa.

W ramach konsultacji zainteresowani będą mogli składać do dnia 30.09.2010r. wnioski:

  • pocztą na adres ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na adres ocena.strategiczna@gddkia.gov.pl,
  • faksem na numer 22 375-87-30,
  • w siedzibach oddziałów i centrali GDDKiA (po 30.09.2010r. wnioski złożone w oddziałach zostaną przesłane do centrali),
  • w czasie spotkań konsultacyjnych

Więcej na stronie GDDKiA.


Drukuj Drukuj