Europejskie morza pod lupą Brukseli.

1 września 2010 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję określającą kryteria konieczne do osiągnięcia dobrego stanu środowiska w europejskich morzach.

Pomoże to państwom członkowskim w opracowaniu skoordynowanych strategii morskich w obrębie każdego morza regionalnego.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, powiedział:

„Chcemy, aby nasze morza były zdrowe i produktywne. Dzisiejsza decyzja jest punktem wyjścia przy określaniu dokładnych celów służących osiągnięciu dobrego stanu środowiska. Przyjęcie decyzji w sprawie kryteriów dobrego stanu środowiska w trakcie Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej stanowi kolejny krok na drodze rozwoju strategii różnorodności biologicznej w UE po 2010 r.”

Decyzja Komisji w sprawie kryteriów dobrego stanu środowiska wód morskich skupia się na różnych aspektach ekosystemów morskich obejmujących różnorodność biologiczną, populację ryb, eutrofizację, zanieczyszczenia, śmieci i hałas.

Choć niektóre kryteria są w pełni opracowane i operacyjne, inne wymagają dalszego doprecyzowania. W decyzji podkreślono konieczność opracowania dodatkowych danych naukowych służących do oceny dobrego stanu środowiska, aby wspierać oparte na ekosystemie podejście do zarządzania wodami morskimi w Europie. Konieczny będzie zatem przegląd kryteriów w celu uwzględnienia nowej wiedzy naukowej.

Więcej na stronie polskawue.gov.pl


Drukuj Drukuj