Fundacja Ekorozwoju zaprasza do udziału w programie EKOPLAN.

We współpracy z Ministerstwem Środowiska, Fundacja Ekorozwoju zaprasza do udziału w programie konkursowym EKOPLAN, realizowanym w ramach kampanii „SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji publicznych (w tym w szczególności samorządów), dotyczących praktycznych metod ograniczania negatywnego wpływu na środowisko celem zrównoważonego rozwoju.

Co uczestnik programu otrzyma? Zakwalifikowani do programu uczestnicy otrzymają:

  • pomoc w przygotowaniu EKOAUDYTU, dotyczącego możliwości niskokosztowego usprawnienia funkcjonowania urzędu/biura w zakresie korzystania ze środowiska (w tym zużycie energii, wody, produkcja odpadów),
  • pomoc w przygotowaniu EKOPLANU, którego celem jest ekologizacja urzędu/biura,
  • promocję w trakcie imprez oraz w publikacjach i na stronach internetowych,
  • możliwość używania logo EKOPLANU,
  • Ekoszafkę – estetyczny zestaw do segregacji odpadów wewnątrz budynków – wykonany z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, pojemność 3 x 120L, wyposażony w kolorowe klapy informujące o segregowanym surowcu.

Warunki uczestnictwa Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Wszelkie spotkania realizowane będą w Państwa instytucji i nie wymagają ponoszenia kosztów dojazdu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

  • wytypowanie osoby odpowiedzialnej za współpracę,
  • uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym, planującym szczegółowe działania i ich terminy,
  • zapewnienie z Państwa strony uczestników do warsztatów, w trakcie których wypracowany będzie EKOPLAN,
  • współpraca w przygotowaniu raportu końcowego.

Terminy Program EKOPLAN realizowany będzie w miesiącach wrzesień – październik.

Zgłoszenie znaleźć można na stronie Fundacji Ekorozwoju.


Drukuj Drukuj