Święto Drzewa Klubu Gaja – rozstrzygnięcie konkursu.

Laureatem nagrody Czarodziejskiego Drzewa w programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa zostało Stowarzyszenie SEEiK z Mrągowa.

Stowarzyszenie odznaczono za szereg akcji społecznych, takich jak: sadzenie drzewka dla pokoju, warsztaty edukacyjne, zbieranie makulatury i konkursy o tematyce ekologicznej.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 października 2010 r. podczas inauguracji Święta Drzewa w Warszawie.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Chcemy zainspirować dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą pomocą swoich specjalistów.

Źródło: Klub Gaja.


Drukuj Drukuj