Petycja w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Ogólnoświatowe zasoby ryb, takich jak tuńczyk błękitnopłetwy, stale maleją; w Europie ponad 80 procent gatunków jest przełowiona, zaś jedna trzecia znajduje się poniżej bezpiecznej granicy biologicznej. Unia Europejska i jej państwa członkowskie nie poradziły sobie z odpowiedzialnym zarządzaniem rybołówstwa w naszym imieniu. Od zbyt dawna krótkoterminowe interesy panują nad zarządzaniem europejskim rybołówstwem. Jednak obecna reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE daje możliwość przyjęcia nowej polityki, która położy kres przeławianiu, oraz niszczycielskiemu rybołówstwu i doprowadzi do uczciwego i sprawiedliwego korzystania z bogactwa zasobów ryb.

Tutaj podpiszesz petycję z o uznanie ekologicznie zrównoważonego rozwoju jako naczelnej zasady przyszłej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).


Drukuj Drukuj