Nabór wniosków w ramach konkursu Edukacja rozwojowa

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

Edukacja rozwojowa ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudza osobiste zaangażowanie i świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek dotacyjnych: Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 6 sierpnia 2010 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej znajdują się na stronie er.edudemo.org.pl. Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.teg.edu.pl.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędzie się spotkanie informacyjne w dniu 22 lipca o godz. 11:00 w siedzibie Fundacji Edukacja dla Demokracji przy ul. Nowolipie 9/11 w Warszawie.

Zobacz lub pobierz pełne zasady konkursu grantowego.

Źródło:  Fundacja Edukacja dla Demokracji


Drukuj Drukuj