18.06. Kraków – konferencja podsumowująca projekt “Zielona Inicjatywa Gospodarcza”.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, członek Polskiej Zielonej Sieci, serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję podsumowującą projekt „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie”.

Gdzie? Hotel Europejski, ul. Lubicz 5 w Krakowie

Kiedy? piątek 18 czerwca 2010, w godz. 10.00 – 16.00.

Celem konferencji będzie promocja efektów projektu i prezentacja powstałego partnerstwa, jak również przybliżenie najlepszych praktyk w zakresie międzysektorowej współpracy na rzecz ekorozwoju na poziomie lokalnym.

Udział w konferencji jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

Podczas konferencji dystrybuowane będą powstałe w projekcie bezpłatne publikacje i materiały promocyjne (koszulki, opaski dla rowerzystów, torby). Organizator zapewnia bezpłatny posiłek.

Program i formularz zgłoszeniowy można pozyskać na stronie FWIE.


Drukuj Drukuj