21 maja, Warszawa – Happening Komisji Europejskiej nt. bioróżnorodności.

Gdzie? CH Złote Tarasy w Warszawie

Kiedy? 21 maja 2010, godz. 13:00 – 14:10

Z kim? Z Ladislavem Miko, Dyrektorem ds. Środowiska w Komisji Europejskiej, przedstawicielami organizacji pozarządowych i ludźmi świata mediów.

Happening jest częścią programu Komisji Europejskiej „Różnorodność biologiczna – to dotyczy nas wszystkich”. Głównym celem kampanii jest przybliżenie obywatelom problemu różnorodności biologicznej i uświadomienie im, jakie mogą być konsekwencje jej utraty oraz poinformowanie ich, co mogą robić, aby utratę tę powstrzymać.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Szczęsna Ogilvy Public Relations Tel: 507 000 087 E-mail: agnieszka.szczesna@ogilvypr.pl

Więcej o kampanii: –    Strona internetowa kampanii: www.weareallinthistogether.eu –    Ostatnie badanie Eurobarometru na temat różnorodności biologicznej: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm –    Konkluzje Rady w sprawie różnorodności biologicznej: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf –    Polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Drukuj Drukuj