Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r.

Komisja Europejska opublikowała właśnie zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r.

Wnioski można składać w ramach trzech komponentów tematycznych:

  • PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
  • POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Opracowane przez Komisję Europejską szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców oraz inne dokumenty strategiczne dla Instrumentu Finansowego LIFE+ zamieszczone są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie NFOŚiGW zaprezentowało listę rocznych priorytetów dla Polski, które dostępne są tutaj.


Drukuj Drukuj