Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej

W  Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej Ministerstwo Środowiska zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej różnorodności biologicznej

Ministerstwo Środowiska zaprasza: parki narodowe, parki krajobrazowe, szkoły leśne i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej różnorodności biologicznej pt.: Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej.

  • Różnorodność biologiczna – opowiedz i pokaż, czym jest
  • Różnorodność słuchaczy – sam wskaż grupę odbiorców akcji
  • Różnorodność nagród – sam wybierz nagrodę, która najbardziej przyda się w dalszej pracy edukacyjnej: ekran przenośny, rower, a może zestaw ekologiczny do badania wody?
  • Różnorodność formy – sprawozdanie, reportaż, prezentacja multimedialna, film.

Opisy przeprowadzonych akcji edukacyjnych należy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2010 r.na adres:

Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. 22 57 92 464

Biorąc udział w konkursie, masz wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i promujesz swoją instytucję!

Opis zwycięskiej pracy zostanie opublikowany w prasie ogólnopolskiej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa


Drukuj Drukuj