NFOŚiGW: nabór w ramach konkursu “Wspieranie pozarzadowych organizacji ekologicznych”

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym

W ramach naboru w 2010 r. dla programu priorytetowego “Wspieranie pozarzadowych organizacji ekologicznych” wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 29.03.2010 r. do 09.04.2010 r. (o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW).

Formularze wniosku oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie NFOŚiGW.


Drukuj Drukuj