CBOS: wzrosła aktywność Polaków w organizacjach pozarządowych

Oto wyniki badań dotyczące aktywności obywatelskiej Polaków, przeprowadzone przez CBOS  w styczniu br.

W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat deklarowany poziom aktywności w organizacjach obywatelskich w Polsce wzrósł o 8%. Zwiększyło się też zaangażowanie w tym zakresie − podwoiła się m.in. liczba osób, które aktywnie udzielają się w co najmniej trzech organizacjach o charakterze obywatelskim.

Blisko trzy czwarte dorosłych Polaków nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej.

15% badanych deklaruje, że poświęca swój wolny czas na działalność społeczną w jednej dziedzinie, 5% działa w dwóch dziedzinach, a 8% – w trzech lub więcej.

Polacy najczęściej poświęcają swój czas na pracę społeczną w komitetach rodzicielskich, radach rodziców oraz w innych organizacjach działających na rzecz szkolnictwa i oświaty, a ponadto pracują społecznie w związkach, klubach i stowarzyszeniach sportowych, organizacjach charytatywnych oraz ruchach religijnych i wspólnotach parafialnych.

Po spadku odnotowanym w 2008 roku obecnie ogólne zaangażowanie Polaków w pracę społeczną powróciło do poziomu z lat 2004−2006. Aktywność w organizacjach obywatelskich i/lub pracę na rzecz własnej społeczności lokalnej czy też osób potrzebujących deklaruje obecnie ponad jedna trzecia dorosłych Polaków (36%).

Źródło: CBOS


Drukuj Drukuj