Klub NFOŚiGW “Czego nauczyła nas Rospuda”, 15 kwietnia 2010 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza na Klub NFOŚiGW w dniu 15 kwietnia 2010 r. o godz. 17.00 w siedzibie Funduszu w sali 102b pt.

Czego nauczyła nas Rospuda,czyli procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych”.

Spotkanie będzie miało charakter wymiany poglądów. Planowany jest udział osób uczestniczących w pracach nad tym projektem w roku 2008 –  Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Z-ca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski oraz Kierownik Prac Zespołu Wykonawcy Raportu OOŚ Katarzyna Klich.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w spotkaniu do Organizatora Spotkania Wojciecha Stawianego, tel. 45 90 488, 660 400 702, mail: w.stawiany@nfosigw.gov.pl


Drukuj Drukuj