Mapa dotacji UE: dowiedz się, gdzie organizacje realizują projekty unijne!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło „Mapę dotacji Unii Europejskiej”.  Serwis prezentuje projekty oraz opisy wybranych projektów, realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Obecnie serwis zawiera ponad 110 000 projektów, na realizację których beneficjenci uzyskali dotacje z Funduszy Europejskich.

Opisy przedstawione w “Galerii projektów” stanowią informację i jednocześnie zbiór pomysłów na własny projekt dla wielu potencjalnych beneficjentów, którzy chcieliby starać się o przyznanie dotacji UE na realizację swoich własnych celów i przedsięwzięć. Przykłady zaprezentowane w serwisie są tym bardziej cenne, że na lata 2007-2013 Polsce przyznano niemal 67,5 miliarda euro, do wykorzystania na cele rozwojowe w wielu dziedzinach w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Moduł: “Lista projektów” prezentuje wszystkie realizowane w Polsce projekty współfinansowane z funduszy UE, wg stanu na koniec grudnia 2009 r. Drugi moduł: “Statystyki i porównania” stanowi narzędzie umożliwiające analizę statystyczną pozyskiwania i wykorzystywania Funduszy Europejskich w poszczególnych regionach Polski. Analiza będzie możliwa na poziomie województw.

W części „Nowości” publikowane są najnowsze informacje MRR obrazujące poziom i postęp wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych dostępnych w latach 2004-2008 i 2007-2013, a także inne informacje dotyczące Funduszy Europejskich i samego serwisu.

Wartości finansowe dotyczące poszczególnych projektów przedstawionych w serwisie i przyznanych dotacji pochodzą z bazy danych prowadzonej przez MRR w celu monitorowania stanu realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Narodowej Strategii Spójności. Dane te odzwierciedlają stan na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na mapie można również  zamieścić własny projekt. Wystarczy pobrać plik .zip zawierający instrukcje oraz odpowiednie materiały. Plik dostępny jest tutaj.

Źródło: MRR


Drukuj Drukuj