Zapraszamy na Kongres Praw Obywatelskich, 25-27 marca 2010

Polska Zielona Sieć zaangażowała się w organizację Kongresu Praw Obywatelskich.

Promotorem spotkania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP.

Kongres odbędzie się w dniach:

25 -27 marca 2010 r. Kino Kultura

na ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, w Warszawie

Kongres Praw Obywatelskich jest spotkaniem ludzi zaniepokojonych stanem zarówno uprawnień obywatelskich jak i tzw. obywatelskich cnót. Stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest m.in. wynikiem sytuacji, w której wpływ obywateli na sprawy publiczne, choć formalnie zapewniony (np. zapisy konstytucyjne) jest w dużej mierze fikcyjny.

Chcemy aby obywatele mieli możliwość wyartykułowania problemów jakie napotykają w swojej działalności publicznej, aby mogli zaproponować własne rozwiązania. Każdy może włączyć się w proces organizowania tego spotkania (kongresu), każdy może pomóc aby głos obywateli – oparty jedynie na racjach, a nie politycznych czy biznesowych układach – został wysłuchany.

Jak się włączyć?

Każda organizacja pozarządowa, a nawet każdy obywatel, może się włączyć w przygotowywanie naszego wspólnego Kongresu. Wystarczy, że zgłosi swoją pisemną propozycję na adres ofop@ofop.engo.pl lub zgłosić się na Forum. Żadna z propozycji nie zostanie bez odpowiedzi, choć pewnie nie każdy pomysł, uda nam się zrealizować już teraz.

Źródło: OFOP. Opracowanie: Marta Śmigrowska


Drukuj Drukuj