Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pożytku publicznym

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze stycznia 2010 r. m.in. zmienia zapisy dotyczące odpłatnej działalności statutowej, zwiększając możliwości organizacji w tym zakresie. Nieznacznie zmieniają się zapisy dotyczące działalności gospodarczej.

Tekst noweli dostępny jest tutaj.

Szczegółowa analiza aktu prawnego dostępna jest na stronie www.ngo.pl.


Drukuj Drukuj