CBOS: Polacy niepokoją się stanem środowiska naturalnego

Aż 61% Polaków deklaruje zaniepokojenie stanem środowiska na świecie. Połowa martwi się o nasze polskie środowisko. Jeszcze mniej, bo zaledwie 30%, widzi zagrożenia środowiskowe w swoim bezpośrednim otoczeniu. Jaki stąd wniosek? Im bardziej odległy i abstrakcyjny powód do lęku, tym ów lęk większy.

W zakresie zmian klimatu 60% badanych sądzi, że jest to głównie efekt działalności człowieka. Co czwarty uważa, że zmiany klimatyczne zachodzą przede wszystkim z przyczyn naturalnych. Co ciekawe, aż 34% respondentów ma wątpliwości, czy w ogóle mamy do czynienia ze zmianami klimatu.

Rozpowszechnione jest przekonanie, że ochrona klimatu jest przede wszystkim zyskownym interesem. Twierdzi tak aż 45% badanych!.

Co ciekawe, aż 58% respondentów widzi potrzebą podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu – rozłożonych w czasie, niosących ze sobą umiarkowane wydatki.

Te i inne interesujące konstatacje znajdziemy w raporcie CBOS pt. Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu, datowanym na styczeń br.


Drukuj Drukuj