Materiały edukacyjne Akademii 3R

Na potrzebę realizaji projektu Akademia 3R opracowaliśmy materiały edukacyjne, składające się z Pakietu edukacyjnego w segregatorze oraz 3 plansz: REDUCE, REUSE, RECYCLE. Segregatory zostały przekazane w czasie zorganizowanych we wrześniu 2009 roku szkoleń wprowadzających dla nauczycieli odpowiedzialnych za współpracę z naszymi regionalnymi koordynatorami i edukatorami.

Plansze zostaną przekazane dla każdej z klas włączonej do programu całorocznej pracy uczniów w projekcie Akademia 3R.

Pełna zawartość Pakietu edukacyjnego dostępna jest w dziale: Materiały w zakładce: Wydawnictwa na podstronie Akademii 3R w serwisie ekonsument.pl

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartością Pakietu oraz do kontaktu z nami.

Publikacja Pakietu została wydana przez Polską Zieloną Sieć, która skorzystała z możliwości udostępnienia zawartości, głównie scenariuszy i ćwiczeń na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 2.5 Polska. W związku z chęcią szerokiego upubliczniania i rozpowszechniania stworzonego, zebranego i opracowanego materiału, treści zawarte w publikacji można kopiować i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła i autorstwa.

Więcej informacji o prowadzonych działaniach w ramach Akademii 3R udziela koordynatorka Gosia Małochleb e-mail: gmalochleb@zielonasiec.pl


Drukuj Drukuj