Warszawa: warsztaty “Nowe Szanse”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Polską Zieloną Sieć i Społeczny Instytut Ekologiczny przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które odbędą się 30 czerwca 2009 roku (wtorek). Warsztaty “Nowe Szanse” realizowane są w ramach projektu “Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”.

Celem warsztatów skierowanych do organizacji pozarządowych oraz gmin, a także innych podmiotów zainteresowanych funduszami europejskimi jest zaprezentowanie “dobrych praktyk” – projektów zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego, a także zapoznanie uczestników z bieżącymi oraz nowymi możliwościami wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013. Podczas spotkania uczestnikom dostarczony będzie komplet praktycznych informacji dotyczących procesu powstawania, aplikowania i realizowania projektu finansowanego ze środków europejskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody oraz źródeł jego finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na małą infrastrukturę ochrony środowiska, ochronę przyrodę i edukację ekologiczną).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 23 czerwca 2009 r. na adres Społecznego Instytutu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, fax +48 22 668 97 92 lub e-mail: ania@stajuda.pl

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronach ekoprojekty.pl

Miejsce warsztatów: siedziba Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna , ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

Anna Stoczkiewicz-Stajuda, Regionalny koordynator projektu, tel. 0509 400 738

Program warsztatów “Nowe Szanse”

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Rozpoczęcie warsztatów i przywitanie gości

Prezentacja “dobrych praktyk”- projektów realizowanych na terenie województwa

11.15-11.45 „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”-Anna Piotrowska, Wydział Funduszy Europejskich i Zamówień Publicznych UM Węgrów

11.45-12.15 “Zielona wyspa” – Rewaloryzacja parku Dittricha w Żyrardowie – Sylwia Matejek, Doradca Prezydenta Miasta Żyrardowa

12.15-12.45 “Motylowe łąki: Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych” – Ewa Kominek, Centrum Ochrony Mokradeł

12.45-13.15 przerwa – poczęstunek z produktów lokalnych

Warsztat

13.15-14.00 :Możliwości pozyskiwania funduszy na własne inicjatywy. Programy – dostępne środki w roku 2009/2010 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” – Agnieszka Michalska, Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

14.00-15.00 “Nowe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013”- Krzysztof Smolnicki, prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju – prezentacja środków dostępnych na poziomie krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na małą infrastrukturę ochrony środowiska, ochronę przyrody (rekomendacje: z czego korzystać? na co uważać?)

15.00-16.00 “Najlepsze projekty od pomysłu do praktyki” – warsztat moderowany przez Przemysława Kalinkę

Termin: wtorek, 30 czerwca 2009 r. godz. 10.30 – 16.00 Miejsce: siedziba Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna , ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Program warsztatów w Warszawie Formularz zgłoszeniowy – Warszawa


Drukuj Drukuj