Szczecin: warsztaty “Nowe Szanse”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA z siedzibą w Szczecinie mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty „Nowe Szanse”, realizowane w ramach projektu Fundusze europejskie dla NGO w praktyce.

Swoje warsztaty kierujemy przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych oraz gmin województwa zachodniopomorskiego. Poprzez warsztaty chcemy przybliżyć uczestnikom tajniki europejskich funduszy strukturalnych, możliwości dofinansowania przyszłych projektów oraz umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy już doświadczonymi a przyszłymi beneficjentami.

Warsztaty odbędą się w siedzibie stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA przy ul. 5 lipca 45, 23 czerwca 2009 roku o godz. 9.30.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestniczenia w warsztatach pisemnie, mailowo lub telefonicznie do 16 czerwca 2009r.

Federacja Zielonych GAJA ul. 5 lipca 45 70-374 Szczecin, tel. 091 489 42 33, e-mail: agataw@gajanet.pl

Wszelkich informacji udziela Agata Włodarczyk, koordynator regionalny projektu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW NOWE SZANSE

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 – 10.15 Rozpoczęcie warsztatów i przywitanie gości

Prezentacje wybranych projektów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (autoprezentacje)

10.15 – 10.45 Prezentacja projektu “Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, p. Iwona Czerniec.

10.45 – 11.15 Prezentacja projektu “Monitoring i wsparcie krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terytorium Polski”, Federacja Zielonych GAJA, p. Agnieszka Plich.

11.15 – 11.45 Prezentacja projektu “Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi”, Akademia Rolnicza (obecnie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), p. Patrycja Rogalska.

11.45 – 12.15 PRZERWA

12.15 – 13.45 Najlepsze projekty od pomysłu do praktyki – warsztaty moderowane, Jakub Szumin, Federacja Zielonych GAJA.

13.45 – 14.15 Nowe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013, Krzysztof Smolnicki, dolnośląska Fundacja Ekorozwoju.

14.15 – 15.45 Dyskusja i podsumowanie warsztatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Drukuj Drukuj