Toruń: warsztaty “Nowe Szanse”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Polską Zieloną Sieć i Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które odbędą się 18 czerwca 2009 roku (czwartek). Warsztaty “Nowe Szanse” realizowane są w ramach projektu “Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”.

Celem warsztatów skierowanych do organizacji pozarządowych oraz gmin, a także innych podmiotów zainteresowanych funduszami europejskimi jest zaprezentowanie “dobrych praktyk” – projektów zrealizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, a także zapoznanie uczestników z bieżącymi oraz nowymi możliwościami wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013. Podczas spotkania uczestnikom dostarczony będzie komplet praktycznych informacji dotyczących procesu powstawania, aplikowania i realizowania projektu finansowanego ze środków europejskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody oraz źródeł jego finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na małą infrastrukturę ochrony środowiska, ochronę przyrodę i edukację ekologiczną).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 16 czerwca 2009 r. fax: 056/ 657 60 85 lub e-mail: krauzem@konto.pl – ilość miejsc ograniczona. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Miejsce warsztatów: sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (parter), ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, godz. 11.30 – 17.00.

Kontakt: Monika Krauze – regionalny koordynator projektu, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia tel.: 602 572 337 – Zał. karta zgłoszenia

Program warsztatów “Nowe Szanse”

11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników

11.45 – 11.55 Rozpoczęcie warsztatów, przywitanie gości, słowo wstępne

11.55 – 12.20 Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba” – Gmina Miasta Brodnica

(zwycięski projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze projekty“)

12.20 – 12.45 – LGD „Podgrodzie Toruńskie”

12.45 – 13.10 – Fundacja „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

13.10- 13. 40 Przerwa – poczęstunek

Warsztat

13.40 – 15.00 “Nowe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013” – Krzysztof Smolnicki, prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju – prezentacja środków dostępnych na poziomie krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na małą infrastrukturę ochrony środowiska, ochronę przyrody i edukację ekologiczną; rekomendacje: z czego korzystać? na co uważać?

15.00 – 16.30 “Najlepsze projekty od pomysłu do praktyki” – warsztat

16.30 – 17.00 Dyskusja i podsumowanie warsztatów

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Zaproszenie na warsztaty - ToruńZaproszenie na warsztaty – Toruń Formularz zgłoszeniowy - ToruńFormularz zgłoszeniowy – Toruń


Drukuj Drukuj