Manifest Klimatyczny NGO

Od stycznia 2009 roku Polska Zielona Sieć realizuje program DLA KLIMATU, w którym obok działań edukacyjnych i medialnych, staramy się wywrzeć presję na nasz Rząd, by podejmował bardziej skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W tym celu, podczas kwietniowych warsztatów z zakresu problematyki zmian klimatu i negocjacji międzynarodowych, przy wsparciu ze strony Instytutu na rzecz Ekorozwoju, powstał MANIFEST KLIMATYCZNY – APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O PODJĘCIE ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU.

Zachęcamy organizacje pozarządowe w Polsce do wyrażenia poparcia dla idei MANIFESTU!

Aby podpisać się pod MANIFESTEM, wystarczy wysłać e-maila z nazwą danej organizacji na adres: emilia@zielonasiec.pl

W razie pytań prosimy o kontakt!

Emilia Ślimko

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Manifest Klimatyczny NGO


Drukuj Drukuj