Wystawa “Najlepszych projektów” w trasie

Jak wygląda proces alokacji środków Unii Europejskiej? Czy wspierane inwestycje przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju? Polska Zielona Sieć zaprasza na prezentację wystawy już zakończonych działań proekologicznych i prospołecznych i ich efektów na wystawie „Najlepsze projekty”. Wystawa będzie prezentowana w 16 województwach, od marca do czerwca 2009 roku, przede wszystkim w halach Dworców Głównych PKP w miastach wojewódzkich, ale nie tylko. Wyjątek stanowi np. trwający już pokaz w Gliwicach.

Projekty prezentowane na wystawie zostały wyłonione w ramach ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze Projekty”. Konkurs skierowany był do beneficjentów Funduszy Europejskich – organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i biznesu. Wystawa „Najlepsze Projekty” prezentuje projekty, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym.

Harmonogram wystawy: 11.03 – 30.03.2009 Gliwice, Lublin, Szczecin, Wrocław 06.04 – 27.04.2009 Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Toruń 04.05 – 29.05.2009 Białystok, Kielce, Opole, Poznań 08.06 – 29.06.2009 Piła, Warszawa

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Drukuj Drukuj