Praga. Alternatywna konferencja ECOFIN

Wydarzenie to ma na celu dyskusję nad niezbędnymi reformami, które pozwolą krajom UE poradzić sobie ze światowym kryzysem oraz kompleksowymi rozwiązaniami zapobiegającymi tego typu ’błędom systemu’ w przyszłości. Konferencja pozwoli uczynić słyszalnym głos społeczeństwa obywatelskiego w sprawie działań antykryzysowych i przypomnieć przedstawicielom rządów o konieczności gruntownego przemyślenia przyczyn obecnego kryzysu.

Udział w spotkaniu zapowiedziało liczne grono wiodących organizacji pozarzadowych z Europy i całego świata, zajmujących sie problemami rozwoju, globalizacji, ochrony środowiska, sprawami społecznymi (m.in. Action Aid Project, Attac, Bretton Woods Project, CEE Bankwatch Network, EURODAD, European Alternative Economic Memorandum, Greenpeace, Heinrich Boell Foundation, International Forum on Globalization, New Economics Foundation, Social Watch, Tax Justice Network, Third World Network, WEED).

CEE Bankwatch Network może zaoferować ograniczonej liczbie chętnych zwroty części lub całości kosztów podróży i zakwaterowania. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go do 16 marca pod adres martin.kryl@hnutiduha.cz

Opłata za udział w konferencji wynosi 25 euro, w uzasadnionych przypadkach organizator może od niej odstąpić.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Szczegółowe informacje w języku angielskim:

The World in Crisis – Program World in Crisis – Prague Conference Registration Form


Drukuj Drukuj