Szkolenie z zasad aplikowania do NFOŚiGW w 2009r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje jednodniowe szkolenie pt. „Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku“.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2009 roku w godzinach 10.00 – 15.30 w NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Program szkolenia: godz. 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników godz. 10.15 – 11.30 Część ogólna godz. 12.00 – 15.30 Warsztaty w grupach

Część ogólna:

  • powitanie uczestników przez Pana Prezesa Władysława Majkę;
   wystąpienie Dyrektora Departamentu Edukacji i Ochrony Przyrody – Pana Mirosława Sobali;
   omówienie zagadnień związanych z nowymi programami i priorytetami z zakresu edukacji ekologicznej, w tym terminów składania wniosków i ogólnych zasad aplikowania o środki NFOŚiGW.
 • Warsztaty w grupach: Zajęcia warsztatowe na temat: przygotowania wniosków, kosztów kwalifikowanych, kryteriów oceny, formularzy wniosków, przygotowania harmonogramów rzeczowo-finansowych. Podczas zajęć koordynatorzy poszczególnych zadań edukacyjnych omówią kwestie, które sprawiają wnioskodawcom najwięcej problemów przy przygotowywaniu wniosków oraz realizacji umów. Uczestnicy szkolenia będą mogli bezpośrednio zadawać pytania dotyczące specyfiki ubiegania się o dotacje w określonych zadaniach. Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Wydziału Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej NFOŚiGW.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 26 stycznia 2009r. do godz. 15.00 pod adresem email: szkolenie@nfosigw.gov.pl na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Formularz zgłoszeniowy


  Drukuj Drukuj