Rozstrzygnięcie konkursu “Najlepsze Projekty”

W dniu 9 stycznia 2009 r. Komisja Konkursowa w konkursie „Najlepsze Projekty” w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce” wybrała następujące zwycięskie projekty:

 • woj. dolnośląskie: Gmina Miejska Zgorzelec; Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu;
 • woj. kujawsko-pomorskie: Gmina Miasta Brodnicy; Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”;
 • woj. lubelskie: Fundacja Fuga Mundi; Mapa drogowa do pracy;
 • woj. lubuskie: Przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków Gubin-Guben; Pilotowy projekt budowy wspólnej polsko-niemieckiej oczyszczalni ścieków w Gubinie wraz ze zbiornikiem retencyjnym i kolektorami dolotowymi;
 • woj. łódzkie: Muzeum Sztuki w Łodzi; Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi;
 • woj. małopolskie: Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu; Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu;
 • woj. mazowieckie: Miasto Węgrów; Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych;
 • woj. opolskie: Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych; Czystsza produkcja a Ochrona środowiska;
 • woj. podkarpackie: Gmina Miasta Sanoka; GREENKEYS – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonych miast;
 • woj. podlaskie: Gmina Poświętne; Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami;
 • woj. pomorskie: Gdyńskie Centrum Innowacji; creActiveNET – Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie;
 • woj. śląskie: Gmina Pszczyna; Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim;
 • woj. świętokrzyskie: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.; Nowe kwalifikacje – nowe możliwości – aktywizacja dorosłych osób pracujących jako wyznacznik pozycji na rynku pracy;
 • woj. wielkopolskie: Stowarzyszenie Światowid; Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw;
 • woj. zachodniopomorskie: Związek Miast i gmin Dorzecza Parsęty; Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka.

Ze względu na brak prawidłowych zgłoszeń z województwa warmińsko-mazurskiego, organizatorzy Konkursu dokonają wyboru projektu modelowego z tego województwa w trybie pozakonkursowym.

Zwycięskie projekty będą promowane na ogólnopolskiej wystawie „Najlepsze Projekty” eksponowanej w 16 województwach w okresie marzec-czerwiec 2009 roku.

Wszystkie zgłoszone do konkursu oferty, które uzyskały ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl.


Drukuj Drukuj